Hrizantema

dvostranickan suza bele kale beli gerber suza za sahrane za sanduk prirodno cvece

4.500 din*

Kala ~ beli gerber

Dvostranična suza bele kale i beli gerber. Najkvalitetnije zelenilo, lovor.

Sadrži:

kale

gerber

gipsofila

šifra: DS-001

Slično:

dvostranican suza bela kala bela margareta hrizantema suza za sahrane za sanduk prirodno cvece

4.000

dvostranican bela ruza suza za sahrane za sanduk prirodno cvece

9.000

dvostranican suza za sahrane za sanduk prirodno cvece ALT

6.500

* cene su data priblžno tačne prema cenama u trenutku pravljenja aranžmana. Cene mogu biti manje korigovane za isti proizvod. Naravno, svaki aranžman može biti izradjen veći ili manji od prikazanog.