Hrizantema

Piramida od stakla, za groblje, crvene ruze

2.000 din*

Velika piramida od stakla - crvene ruže

Velika piramida od stakla aranžiran crvenim ružama.

Sadrži:

veštačke ruže

šifra: OP-006

Slično:

Krst od stakla crvene i bele ruze

2.000

Piramida od stakla crvene i bele ruze

2.500

Suza od stakla ljubicaste i bele ruze

2.000

* cene su data priblžno tačne prema cenama u trenutku pravljenja aranžmana. Cene mogu biti manje korigovane za isti proizvod. Naravno, svaki aranžman može biti izradjen veći ili manji od prikazanog.