Hrizantema

Klupica za groblje crne boje

7.200 din*

Klupica za groblje

Klupica za groblje - crna. Klupica se prodaje uz besplatnu montažu na groblju Orlovača.

Sadrži:

šifra: OP-030

Slično:

Velika kucica za paljenje sveca na groblju

2.500

Mala kucica za svece

2.500

Kucica za paljenje sveca na groblju mala obla

2.000

* cene su data priblžno tačne prema cenama u trenutku pravljenja aranžmana. Cene mogu biti manje korigovane za isti proizvod. Naravno, svaki aranžman može biti izradjen veći ili manji od prikazanog.